aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani --> 42
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Sebagian bukti bahwa akidah jama'ah Thariqat Tijaniyah adalah ahlu sunah adalah adanya syarat imam shalat yang berhaluan ahlu sunah dan bukan ahli bid'ah.

"Tetapi disyaratkan bagi imam yang diikuti dalam shalat adalah imam ahlu sunah."
Adapun aqidah-aqidah yang menyimpang dari ahlu sunah tidak terdapat dalam Thariqat Tijaniyah, seperti kepercayaan wahdatul wujud(bersatunya Pencipta dan makhluk) atau hulul (bersemayamnya Pencipta dalam makhluk). Bahkan paham-paham ini telah disepakati oleh ulama Tharikat Tijaniyah sebagai paham yang menyimpang dari ajaran Islam dalam musyawarah ulama Thariqat Tijaniyah di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, tanggal 18-19 Shofar 1422 H./12-13 Mei 2001 M.

Mizabur ar-Rahmah ar-Robbaniyah Fi Tarbiyyah Bit at-Thoriqoh at-Tijaniyah, Syekh Sayid Ubaidah bin Muhamammad as-Shaghir bin Anbujah as-Sinqithi, hal.: 6, Maktabah asy-Syu'biyah, Beirut, Lebanon.
Kasyiful Ilbas 'An Faidhati al-Khatmi Abi al-'Abbas, Hujjatul Arifin Sayid Ibrohim bin Abdillah bin Muhammad at-Tijani, hal.: 120, Syirkah Maktabah Musthofa al-Halabi, Kano, Nigeria.
Ibid.
Jawahirul Ma'ani, Sayid Ali Harozim bin Arobi bin Barodah al-Maghribi, J. II, hal.: 95-96, Khodim at-Thorikoh at-Tijaniyah, Th. 1984/1405.
Ibid, j.:II, hal.: 133-134.
Ibid, j.: I, hal.: 51.
Al-Fathu Ar-Robbani Fima Yahtaju Ilahi Al-Murid At-Tijani, hal.: 49, Maktabah Sa'ad bin Nashir bin Nabhan, Surabaya.

aqidah-syariat-syeikh-tijani
 


Berikutnya

1• Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

11•

12•

13•

14•

15• Thariqat Tijaniyah Thariqat yang Sah Berdasarkan Kitab dan Sunah

16•

17•

18• Thariqat Tijaniyah Adalah Syukur

19•

20•

21•

22•

23• AL-Quthbi Al-Kamil Khatmu Al-Auliyai Al-Maktum

24•

25•

26•

27•

28•

29•

30•

31•

32•

33•

34•

35•

36•

37•

38• Aqidah Thariqat Tijaniyah Adalah Ahlu Sunah dan Tauhid Arifin

39•

40•

41•

42•

43• Thariqat Tijaniyah Berpegang Teguh pada Syari'at

44•

45•

46•

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54•

55•

56• Kritik Terhadap Thariqat dan Auliyaillah

57•

58•

59•

60•

61•

62•

63•

64•

65•

66•

67•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام