aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani --> 48
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Mengenai perkara atau persoalan baru yang sedang terjadi, maka adakalanya persolan itu sudah diterangkan dalam nash, baik dalam Alqur'an atau Hadits. Baik nash itu diketahui oleh manusia atau terlupakan dan tidak dinukil oleh seorang pun. Ada juga persoalan yang tidak terdapat dalam nash, baik Alqur'an atau Hadits. Persoalan yang sudah ada nashnya, maka hukumnya sangat jelas bagi makhluk. Yaitu wajib mematuhinya tanpa kecuali. Hakim yang menetapkan hukum sesuai nash dinamakan hakim yang hak. Sedangkan hakim yang melewati hukum yang telah ada dalam nash dinamakan hakim zalim/aniaya.
Nash yang menjadi landasan hukum adakalanya mencapai derajat ahli shahih dalam menukilnya dan juga mutawatir. Siapa yang menghukumi persoalan dengan sengaja berlawanan dengan nash, maka dia telah kafir (ingkar). Adakalanya nash tersebut berupa kabar ahad dan mutawatir. Siapa yang menyalahinya pun dianggap kafir. Adakalanya nash yang dinukil tidak mutawatir dan tidak masyhur. Maka berbeda dengan nash ini secara sengaja dengan ilmunya tidak menyebabkan kafir. Tetapi masih dianggap berdosa besar. Sedangkan persoalan yang tidak ditemukan sama sekali dalam nash, maka wajib menghukuminya dengan ijtihad.

aqidah-syariat-syeikh-tijani
 


Berikutnya

1• Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

11•

12•

13•

14•

15• Thariqat Tijaniyah Thariqat yang Sah Berdasarkan Kitab dan Sunah

16•

17•

18• Thariqat Tijaniyah Adalah Syukur

19•

20•

21•

22•

23• AL-Quthbi Al-Kamil Khatmu Al-Auliyai Al-Maktum

24•

25•

26•

27•

28•

29•

30•

31•

32•

33•

34•

35•

36•

37•

38• Aqidah Thariqat Tijaniyah Adalah Ahlu Sunah dan Tauhid Arifin

39•

40•

41•

42•

43• Thariqat Tijaniyah Berpegang Teguh pada Syari'at

44•

45•

46•

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54•

55•

56• Kritik Terhadap Thariqat dan Auliyaillah

57•

58•

59•

60•

61•

62•

63•

64•

65•

66•

67•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام