aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani --> 50
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Ijtihad bukan sekedar ucapan yang keluar dari ahli ilmu. Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui adanya beberapa nash dalam persolan yang sedang terjadi.
Perumpamaan orang yang terakhir ini adalah seperti sabda Nabi SAW:

"Sesungguhnya Alloh tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia. Tetapi mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Ketika orang alim meninggal, maka dia pergi dengan membawa ilmu yang bersamanya. Sehingga ketika tidak ada orang alim, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpinnya. Mereka bertanya kepada mereka dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Mereka tersesat dan menyesatkan."
Orang terakhir yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah orang yang dimaksud dengan akhir hadis. Sedangkan perumpamaan para mujtahid yang shahih yang memenuhi syarat adalah sabda Nabi SAW:

"Suatu persoalan sulit (musykil) yang terjadi atas kalian, maka kembalikanlah kepada Alloh dan ahli ilmu setelahku. Bagaimana mereka mengabarkan dengan takwil (interpretasi) persoalan itu."
Atau seperti perumpamaan Alloh SWT dalam ayat:

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." (QS. An- Nisa: 83)
Ayat dan hadits ini adalah dua saksi sahnya istinbath (penggalian hukum).

aqidah-syariat-syeikh-tijani
 


Berikutnya

1• Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

11•

12•

13•

14•

15• Thariqat Tijaniyah Thariqat yang Sah Berdasarkan Kitab dan Sunah

16•

17•

18• Thariqat Tijaniyah Adalah Syukur

19•

20•

21•

22•

23• AL-Quthbi Al-Kamil Khatmu Al-Auliyai Al-Maktum

24•

25•

26•

27•

28•

29•

30•

31•

32•

33•

34•

35•

36•

37•

38• Aqidah Thariqat Tijaniyah Adalah Ahlu Sunah dan Tauhid Arifin

39•

40•

41•

42•

43• Thariqat Tijaniyah Berpegang Teguh pada Syari'at

44•

45•

46•

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54•

55•

56• Kritik Terhadap Thariqat dan Auliyaillah

57•

58•

59•

60•

61•

62•

63•

64•

65•

66•

67•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام