aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani --> 64
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
"Jika kamu mendengar beberapa perkataan ahli tasawuf dan kesempurnaan, yang lahirnya tidak sesuai dengan syari'at Nabi SAW yang memberi petunjuk dari kesesatan, maka tawakuflah (diam) ! Dan mohonlah kepada Alloh Yang Maha Mengetahui agar diberi ilmu yang belum kamu ketahui. Jangan kamu cenderung mengingkarinya, yang akan membawa kepada suatu akibat yang tidak baik. Karena sebagian kalimat-kalimat mereka adalah isyarat-isyarat/rumus-rumus yang tidak mudah dipahami, sedangkan hakikatnya sesuai dengan batinnya Alqur'an Al-Karim dan Hadits Nabi SAW yang penyayang. Maka jalan inilah yang lebih sejahtera dan jalan yang lurus." (Tafridul Khatir: 3)
Pemahaman yang salah dalam mengkaji kitab-kitab thariqat dan tasawuf disebabkan oleh minimnya penguasaan terhadap persoalan yang sedang dihadapinya. Ditambah tidak adanya kemauan dalam diri para pengkaji untuk menelusuri kebenarannya. Dengan bertanya kepada orang-orang yang membidangi keilmuannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa tiap cabang keilmuan mempunyai beberapa istilah sendiri yang tidak digunakan dalam cabang atau bidang lainnya. Demikian pula dalam thariqat atau tasawuf mempunyai beberapa istilah yang berbeda dengan Fikih atau Hadits. Meskipun semua bersumber pada nash Alqur'an dan Sunah.
Beberapa istilah tertentu memerlukan penjelasan para ahli dalam bidangnya masing-masing. Karena tidak semua orang dapat memahami semua bidang ilmu. Disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki.

Alloh SWT berfirman:

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuanو jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

aqidah-syariat-syeikh-tijani
 


Berikutnya

1• Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

11•

12•

13•

14•

15• Thariqat Tijaniyah Thariqat yang Sah Berdasarkan Kitab dan Sunah

16•

17•

18• Thariqat Tijaniyah Adalah Syukur

19•

20•

21•

22•

23• AL-Quthbi Al-Kamil Khatmu Al-Auliyai Al-Maktum

24•

25•

26•

27•

28•

29•

30•

31•

32•

33•

34•

35•

36•

37•

38• Aqidah Thariqat Tijaniyah Adalah Ahlu Sunah dan Tauhid Arifin

39•

40•

41•

42•

43• Thariqat Tijaniyah Berpegang Teguh pada Syari'at

44•

45•

46•

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54•

55•

56• Kritik Terhadap Thariqat dan Auliyaillah

57•

58•

59•

60•

61•

62•

63•

64•

65•

66•

67•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام