aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Kitab qasdussabil --> 21
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Mengamalkan wirid hingga wafat.

Wirid lazim ini tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang siap mengamalkannya sepanjang hidup, sehingga ia menjadi wajib layaknya ibadah-ibadah lain yang dinadzarkan. Barang siapa yang berkeinginan untuk keluar dari Tarekat Tijaniyah, maka terputuslah hubungannya dengan syeikh dan ia berdosa karena menepati suatu nadzar adalah wajib. Lain halnya dengan wiridan-wiridan yang tidak dinadzarkan, tidak berdosa apabila ditinggalkan.
Hikmah dari wiridan yang dinadzarkan; akan diganjar sama seperti pahala fardlu, para Auliya' banyak yang memperbanyak pahala dengan jalan ini, diantaranya Imam el-Abashirie Ra yang berkata:
Aku tidak pernah mengerjakan yang nafilah sebelum aku wafat,
aku tidak Shalat dan tidak juga puasa kecuali yang fardlu.
Hal ini dikarenakan ia bernadzar untuk mengerjakan suatu yang nafilah sehingga diganjar pahala fardlu.
Sebagian ahli tarekat berkata: Diantara sebab tingginya masyrab (baca: sumber keruhanian) kita, ialah amalan kita diganjar dengan ganjaran wajib atau fardlu, maka yang nawafil tidaklah menjadi pahala nawafil.

Tidak mencela, membenci, memusuhi Syeikh (baca: Sayyidi Ahmad Tijaniy ra) atau merendahkan kehormatannya.
Perbuatan ini dapat membuatnya keluar dari Tarekat Tijaniyah. Salah satu tanda memandang rendah Syeikh Ra ialah tidak mengindahkan/peduli lagi dengan perintah ataupun larangan, hal ini seperti yang tertera dalam kitab Jawahirul Ma'any.

qasdussabil-indonesia
 


Berikutnya

1• Kitab qasdussabil

2• DAFTAR ISI

3• PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

4• Kata Pengantar Sayyidi Ahmad Muhammad Al-Hafiz

5•

6•

7• Kata Pengantar Sayyidi Muhammad Al-Hafiz

8•

9• Kata Pengantar Penerjemah

10•

11• AWALNYA TAREKAT

12• Awalnya Tarekat Dan Akhirnya Mengamalkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah

13•

14•

15•

16•

17•

18•

19• SYARAT-SYARAT TAREKAT TIJANIYAH

20• BAGIAN PERTAMA Syarat Bergaul Antara Syeikh Dan Murid

21•

22•

23• BAGIAN KEDUA Syarat Guna Keistiqomahan Suluk

24•

25•

26• BAGIAN KETIGA Syarat Sahnya Sebuah Wirid

27•

28•

29• BAGIAN KEEMPAT Syarat Muakkadnya Sebuah Wirid

30• BAGIAN KELIMA Syarat Sahnya Ijazah

31• Wirid-wirid Lazim Tarekat [Wirid Pagi]

32• [Wirid Sore]

33• [Wadzifah]

34•

35•

36• [Hailalah]

37•

38•

39• [PERMASALAHAN]

40•

41•

42•

43•

44• SYEIKH AHMAD TIJANY RA

45• [NASAB SYEIKH AHMAD TIJANY RA]

46• [SANAD SYEIKH RA DALAM THARIQAH]

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54• [WASIAT SYEIKH AHMAD TIJANY]

55•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام